Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong cuộc sống này không giống như trong phim đấy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phim

,

nhân vật

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc đời mỗi chúng ta là bộ phim. Mà mỗi ngưòi chính là nhân vật chính trong bộ phim này. Cuộc sống chúng ta mang ảnh hưởng từ nhiều người, nhưng điều khiển và làm nên bộ phim này vẫn do chính chúng ta chứ không ai khác cả.

Trả lời

Cuộc đời mỗi chúng ta là bộ phim. Mà mỗi ngưòi chính là nhân vật chính trong bộ phim này. Cuộc sống chúng ta mang ảnh hưởng từ nhiều người, nhưng điều khiển và làm nên bộ phim này vẫn do chính chúng ta chứ không ai khác cả.

Bản thân mình không thể là nhân vật chính trong cuộc sống chung, trong xã hội rộng lớn này.

Bản thân mình có thể mối quan tâm, là nhân vật chính trong cuộc đời của ai đó, với một ai đó. Ví dụ mình là nhân vật chính trong cuộc sống của bố mẹ mình bây giờ.

Dù có hay không nhưng chắc chắn rằng, bản thân mình vẫn luôn là nhân vật chính trong chính cuộc sống của chính mình.

Có. Nhưng mà là diễn viên chính trong một bộ phim thực tế chứ không phải là giống những bộ phim "chỉ có trong tưởng tượng", hư cấu trên truyền hình. Một bộ phim do chính tôi quyết định diễn biến, tôi quyết định cuộc đời tôi. Một bộ phim tôi cần nỗ lực, cố gắng để viết tiếp, để hi vọng những trang sau tươi đẹp hơn.

Có bạn ơi. Cuộc sống của tôi thì tôi là nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời của mình rồi. Điều này chẳng có gì phải bàn cãi. Có vấn đề là tôi không bất tử như nhân vật chính trong phim :)))