Có đúng là dáng đi và khuôn mặt thể hiện tích cách con người k , nếu đúng thì tại sao?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Noron

  4. Xã hội

  5. Tư duy

Từ khóa: 

vóc dáng

,

tính cách

,

khuôn mặt

,

tư duy

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

noron

,

xã hội

,

tư duy

Có, nhưng không phải là tất cả. Ko phải ai cũng thể hiện tính cách ra bên ngoài và chưa hẳn bạn đã đủ khả năng để nhận biết được người ta qua sự thể hiện ra đó. Nên tốt nhất, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Và nếu bản thân có thể thì cũng chỉ nên nhìn để đề phòng chứ đừng nhìn để tin tưởng.

Trả lời

Có, nhưng không phải là tất cả. Ko phải ai cũng thể hiện tính cách ra bên ngoài và chưa hẳn bạn đã đủ khả năng để nhận biết được người ta qua sự thể hiện ra đó. Nên tốt nhất, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Và nếu bản thân có thể thì cũng chỉ nên nhìn để đề phòng chứ đừng nhìn để tin tưởng.

Không

Mình nghĩ là đúng. Theo nhân tướng học, thì mọi bộ phận chi tiết trên cơ thể mình đều có một cái ý nghĩa nhất định nào đó. Giống như một người có tố chất chỉ huy có dáng đi sẽ khác với một người bình thường. Hoặc để dễ nhận biết hơn thì trên khuôn mặt ai có lông mày rậm, đen, chéo hướng lên thì mình sẽ nhận biết ngay người này sẽ rất nóng tính, cục tính...