Có khi nào mọi người thấy buồn vì mình không làm gì được cho gia đình không?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình đang buồn vì cái này á có ai giống mình không nè

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Cố gắng suy nghĩ tìm thời cơ....con người mà ai cũng có thế mạnh riêng cộng thêm.may mắn

Trả lời

Cố gắng suy nghĩ tìm thời cơ....con người mà ai cũng có thế mạnh riêng cộng thêm.may mắn

À cứ từ từ sẽ làm được gì đó :v thà ăn không ngồi rồi còn hơn là ăn tàn phá hoại đó là quan điểm của tui haha :v