Những bộ phim hay về chiến tranh?

  1. Phim ảnh

  2. Lịch sử

Mình xem mấy bộ phim về chiến tranh của Hollywood thấy rất thú vị như Dunkirk, 1917 nên muốn tìm thêm phim về chủ đề này, vừa xem vừa học lịch sử :))

Từ khóa: 

phim ảnh

,

lịch sử

Nhật Bản : Số 0 vĩ đại, Mộ đom đóm

Hàn xẻng: Nàng công chúa cuối cùng, 71 người lính trong vòng lửa đạn, Tình huynh đệ- Cờ thái cực giương cao,

TQ đầy ra: Đại Minh phong hoa, Đế quốc Đại Tần , Thích Kế Quang, Thần thám Địch Nhân Kiệt phim ngắn, Địch Nhân Kiệt 4 phần ....

Trả lời

Nhật Bản : Số 0 vĩ đại, Mộ đom đóm

Hàn xẻng: Nàng công chúa cuối cùng, 71 người lính trong vòng lửa đạn, Tình huynh đệ- Cờ thái cực giương cao,

TQ đầy ra: Đại Minh phong hoa, Đế quốc Đại Tần , Thích Kế Quang, Thần thám Địch Nhân Kiệt phim ngắn, Địch Nhân Kiệt 4 phần ....