Có nên "chém gió" một chút trong CV không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tip & Trick

Làm vậy có sao không nhỉ? Các nhà tuyển dụng có check kĩ xem mấy cái trong CV có đúng sự thật không?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tip & trick

Nói chung nhà tuyển dụng không check kỹ tất cả mọi thứ trong CV, trừ một số trường hợp đặc thù, chẳng hạn ở một vài cơ quan quan trọng của Nhà nước.

Tuy nhiên bạn không nên chém gió. Nếu làm thế thì thường có hai khả năng xảy ra.

1. Trong lúc phỏng vấn, bạn bị phát hiện đã dối trá. Thường thì sau đó bạn vừa không có việc, vừa mang nhục.

2. Bạn không bị phát hiện trong lúc phỏng vấn.

Nếu vậy thì năng lực đánh giá ứng viên của những người phỏng vấn chắc chắn có vấn đề, và có khả năng nó liên quan đến những chuyện khác trong công ty. Khi vào làm bạn cũng có lý do để nghi ngờ năng lực của đồng nghiệp. Có thể họ cũng chém gió và qua mặt được những người phỏng vấn.

Dù là khả năng nào thì có vẻ bạn cũng sẽ không hạnh phúc lắm với việc khai gian trong CV. Tất nhiên là còn có những khả năng khác, và làm thế nào là tùy bạn thôi.

Trả lời

Nói chung nhà tuyển dụng không check kỹ tất cả mọi thứ trong CV, trừ một số trường hợp đặc thù, chẳng hạn ở một vài cơ quan quan trọng của Nhà nước.

Tuy nhiên bạn không nên chém gió. Nếu làm thế thì thường có hai khả năng xảy ra.

1. Trong lúc phỏng vấn, bạn bị phát hiện đã dối trá. Thường thì sau đó bạn vừa không có việc, vừa mang nhục.

2. Bạn không bị phát hiện trong lúc phỏng vấn.

Nếu vậy thì năng lực đánh giá ứng viên của những người phỏng vấn chắc chắn có vấn đề, và có khả năng nó liên quan đến những chuyện khác trong công ty. Khi vào làm bạn cũng có lý do để nghi ngờ năng lực của đồng nghiệp. Có thể họ cũng chém gió và qua mặt được những người phỏng vấn.

Dù là khả năng nào thì có vẻ bạn cũng sẽ không hạnh phúc lắm với việc khai gian trong CV. Tất nhiên là còn có những khả năng khác, và làm thế nào là tùy bạn thôi.