1. Phong cách sống

Có kĩ năng nào có thể học được trong vòng 10 tiếng hoặc ít hơn không?

Dạo này dịch nên có chút tgian hơn, mọi người có biết có kĩ năng nào hay ho hữu ích mà có thể tự học được trong thời gian ngắn không 😀?

Từ khóa: phong cách sống
Dành 10 tiếng để học được một kỹ năng thì mình chưa từng đọc/tìm hiểu qua. Nhưng mình xin phép chia sẻ Luật 4 giây - 2 phút - 72 giờ - 21 ngày với bạn nhe! Này mình cũng đang duy trì mỗi ngày, cảm thấy khá tốt, nên mình muốn giới thiệu với bạn nè.
• 4 giây : hít thở thật sâu và thật chậm 4 giây trước khi hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào đó.
• 2 phút : nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, hãy thực hiện nó ngay lập tức.
• 72 giờ : khi bạn có một ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày.
• 21 ngày : hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen.
Nguyên tắc 10.000 giờ : khi bạn cố gắng để thành thạo việc gì đó, cần 10.000 giờ để thực hành việc đó.
Những điều trên mình tình cờ gặp trên trang Cafebiz (Facebook), thấy thú vị nên ghi lại và làm theo, cảm thấy tiến trình khá tốt đó. Bạn thử xem sao. Chúc bạn tìm được phương pháp phù hợp với bản thân nhe!

Trả lời

Dành 10 tiếng để học được một kỹ năng thì mình chưa từng đọc/tìm hiểu qua. Nhưng mình xin phép chia sẻ Luật 4 giây - 2 phút - 72 giờ - 21 ngày với bạn nhe! Này mình cũng đang duy trì mỗi ngày, cảm thấy khá tốt, nên mình muốn giới thiệu với bạn nè.
• 4 giây : hít thở thật sâu và thật chậm 4 giây trước khi hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào đó.
• 2 phút : nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, hãy thực hiện nó ngay lập tức.
• 72 giờ : khi bạn có một ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày.
• 21 ngày : hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen.
Nguyên tắc 10.000 giờ : khi bạn cố gắng để thành thạo việc gì đó, cần 10.000 giờ để thực hành việc đó.
Những điều trên mình tình cờ gặp trên trang Cafebiz (Facebook), thấy thú vị nên ghi lại và làm theo, cảm thấy tiến trình khá tốt đó. Bạn thử xem sao. Chúc bạn tìm được phương pháp phù hợp với bản thân nhe!
Mình thì chưa tìm hiểu cũng chưa đọc qua có kỹ năng nào có thể học được trong vòng 10 tiếng. Mình hiện tại đang duy trì Luật 4 giây - 2 phút - 72 giờ - 21 ngày, thấy khá tốt, nên muốn chia sẻ với bạn nè.
• 4 giây : hít thở sâu và thật chậm 4 giây trước khi làm việc gì đó hoặc quyết định điều gì.
• 2 phút : nếu việc gì chưa mất tới 2 phút là xong, hãy thực hiện nó ngay lập tức.
• 72 giờ : nếu bạn đang có một ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày.
• 21 ngày : cần 21 ngày để phát triển một thói quen.
Cần 10.000 giờ để thành thạo một việc gì đó. 
Nếu bạn quan tâm, có thể tìm hiểu về vài kỹ năng mềm này nè, nhất định sẽ giúp được bạn đó : 
1. Kỹ năng trình bày
2. Kỹ năng tư duy
3. Kỹ năng tự học
4. Kỹ năng quản lý thời gian
5. Kỹ năng quản trị cảm xúc
Chúc bạn tìm được phương pháp phù hợp với bản thân mình nha!
Ơi là trời nãy đăng một bình luận mà không thấy tải lên, mình mới lóc cóc gõ lại 😂, giờ thì thấy cả hai đều xuất hiện, dỗi ghê.