Có nên kéo nội dung từ website khác về website của mình?

  1. Công nghệ thông tin

Đơn vị mình làm việc mới xây dựng một website cho doanh nghiệp, đối tượng mục tiêu là đối tác, khách hàng và nhân sự tuyển dụng là chính.

Hiện tại tạm thời mình đang kéo một số những tin tức liên quan đến đơn vị và sản phẩm của đơn vị từ những trang báo online/website khác đẩy lên website này, có ghi nguồn. Việc này có làm giảm chất lượng website (về SEO, về content,...) không?

Hiện tại plan mình chỉ dự kiến để 2 post/tuần cho website, 1 bài kéo, 1 bài tự viết. Tần suất này có ổn không? Cần thay đổi thế nào cho phù hợp với 1 website doanh nghiệp?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Bắt đầu bằng việc quay trở lại trả lời câu hỏi về vai trò của website của bạn & mực tiêu của việc làm nội dung để giải quyết vai trò , sứ mệnh đó. Từ đó bạn có thể điều phối được tầm suất nội dung mới và cân bằng các nhóm nội dung.

Theo cách m hiểu qua câu hỏi của bạn, thì Website đóng vai trò giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm & Thoòng tin tuyển dụng.

với vai trò này thì việc bạn sử dụng các nguồn bài viết PR với tần suất đó k có vde gì cả. Do traffic web của bạn cũng k nhiều, keyword của bạn cần SEO cũng là brand keyword, Ko phải nhóm general keyword nên cạnh tranh Ko cao.

tần suất bài viết như thế nhìn chung mình thấy cũng k vấn đề gì cả. Quan trọng là bạn điều tiết được giữa Thông tin- - nội dung của bạn cung cấp với các nguồn, kênh, lượng traffic bạn dẫn về web của bạn cho phù hợp. Tránh tình trạng promote, đổ traffic về thì người ta k đủ Thông tin, nội dung về brand hay sản phẩm để tìm hiểu

Trả lời

Bắt đầu bằng việc quay trở lại trả lời câu hỏi về vai trò của website của bạn & mực tiêu của việc làm nội dung để giải quyết vai trò , sứ mệnh đó. Từ đó bạn có thể điều phối được tầm suất nội dung mới và cân bằng các nhóm nội dung.

Theo cách m hiểu qua câu hỏi của bạn, thì Website đóng vai trò giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm & Thoòng tin tuyển dụng.

với vai trò này thì việc bạn sử dụng các nguồn bài viết PR với tần suất đó k có vde gì cả. Do traffic web của bạn cũng k nhiều, keyword của bạn cần SEO cũng là brand keyword, Ko phải nhóm general keyword nên cạnh tranh Ko cao.

tần suất bài viết như thế nhìn chung mình thấy cũng k vấn đề gì cả. Quan trọng là bạn điều tiết được giữa Thông tin- - nội dung của bạn cung cấp với các nguồn, kênh, lượng traffic bạn dẫn về web của bạn cho phù hợp. Tránh tình trạng promote, đổ traffic về thì người ta k đủ Thông tin, nội dung về brand hay sản phẩm để tìm hiểu