Hãy kể tên 4 nước lớn nhất về diện tích!

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dưới đây là top 4 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới:

1. Nga : Với diện tích 17.075.400 km², Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ một phần 9 diện tích lục địa Trái Đất. Dù dân số Nga khá lớn nhưng mật độ dân số thấp bởi diện tích vĩ đại của nước này.
2. Canada : Quốc gia phía Bắc Mỹ
Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới với tổng diện tích là 9.984.670 km², nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc.
3. Trung Quốc : Quốc gia láng giềng Việt Nam
Với diện tích 9.596.961 km² , Trung Quốc là quốc gia có diện tích lục địa đứng thứ nhì trên thế giới và là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba trên thế giới
4. Hoa Kỳ : Xứ cờ hoa
Hoa Kỳ là quốc gia có diện tích lớn thứ tư trên thế giới với tổng diện tích là 9.826.630 km². Lãnh thổ xứ cờ hoa trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và từ Canada đến Mexico và vịnh Mexico.

Trả lời

Dưới đây là top 4 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới:

1. Nga : Với diện tích 17.075.400 km², Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ một phần 9 diện tích lục địa Trái Đất. Dù dân số Nga khá lớn nhưng mật độ dân số thấp bởi diện tích vĩ đại của nước này.
2. Canada : Quốc gia phía Bắc Mỹ
Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới với tổng diện tích là 9.984.670 km², nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc.
3. Trung Quốc : Quốc gia láng giềng Việt Nam
Với diện tích 9.596.961 km² , Trung Quốc là quốc gia có diện tích lục địa đứng thứ nhì trên thế giới và là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba trên thế giới
4. Hoa Kỳ : Xứ cờ hoa
Hoa Kỳ là quốc gia có diện tích lớn thứ tư trên thế giới với tổng diện tích là 9.826.630 km². Lãnh thổ xứ cờ hoa trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và từ Canada đến Mexico và vịnh Mexico.

Liên bang Nga, Trung quốc, Canada, Brazil.