Khi phát hiện content trên website bị bên khác lấy về thì bạn sẽ xử sự như thế nào?

  1. Công nghệ thông tin

Mình đang có 1 website cung cấp dịch vụ về mạng thì gần đây phát hiện lượng traffic tăng do có vài bên copy bài mình về và đăng lại. Mình có nên liên hệ yêu cầu dở bài xuống hay chặn không cho bên khác lấy nội dung của bên mình không?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Bạn có thể report với google để google trừ điểm SEO của thằng đó, nhưng sẽ rất khó bắt thằng đó gỡ xuống trừ khi nội dung của bạn được bảo hộ bởi pháp luật.
Trả lời
Bạn có thể report với google để google trừ điểm SEO của thằng đó, nhưng sẽ rất khó bắt thằng đó gỡ xuống trừ khi nội dung của bạn được bảo hộ bởi pháp luật.

Mình có quen 1 người bạn làm sản phẩm online dành cho C2C. 

Ban đầu người bạn mình không lường trước việc các website khác crawler content của website của bạn mình về website của họ, dẫn tới lượng traffic cho webiste cao nhưng không tạo ra đơn hàng.

Tiếp đến, bạn mình cho chặn hết việc kéo content sang website khác. Và vô tình phát hiện có 1 website có kéo content trên trang của bạn mình về nhưng khi user trang đó tiến hành giao dịch thì lại nhảy lại trang của bạn mình và lượng giao dịch trên trang này khá tốt. Cho nên bạn mình đã liên hệ với bên kia kí HĐ affiliate và mở cho bên đó crawler content về.

Bạn nên cân nhắc xem chất lượng traffic như thế nào để ra quyết định nhé.

Câu hỏi của bạn chung chung quá!

Thu nhất là việc bên sử dụng nội dung của bạn họ đang sử dụng với mục đích gì? Thương mai hay phi thương mại?

Thứ hai là bạn mong muốn gì vơid website của mình? Bạn muốn kinh doanh nội dung? Bạn cần bên kia share phí nội dung hay share revenue quảng cáo?...

nên làm như thế nào chỉ có bạn biết, vì nó là business của bạn? Bạn thấy chất xám của bạn bị sử dụng( k đăng nguồn) thì bạn yêu cầu trích dẫn nguồn) , họ bán nội dung của bạn thì bạn yêu cầu họ share

con trường hợp bạn nghĩ họ trích dẫn, link referal tốt cho bạn, viral đc content cho bạn thì hãy open.

tóm lại trc khi hỏi nên làm thế nào, làm ơn tự đặt câu hỏi xem mình muốn gì đi bạn ơi!

Thì mình cũng lấy về content của bên đó.