Các xét nghiệm máu cần thiết trong viêm thận bể thận cấp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công thức máu, cấy máu, Urê, Creatinine máu
Trả lời
Công thức máu, cấy máu, Urê, Creatinine máu