1. Văn hóa

Có nên loại bỏ tập quán đốt vàng mã không?

việc đốt vàng mã không còn xa lạ gì trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, tập quán này không chỉ gây tốn kém mà còn gây ô nhiễm môi trường. Liệu chúng ta có nên dừng tập quán này lại?

https://cdn.noron.vn/2020/04/28/748a3e7107542e8410c007bf640f6fb1.png

Từ khóa: Văn hóa

Câu hỏi được gộp với Người Việt có nên bỏ tục đốt vàng mã?

Mình thì thấy nên và cần thiết bỏ, với sự can thiệp của Chính phủ và sự tự giác của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ như hiên nay. Với một số lí do đơn giản như sau:

1. Lãng phí: Tiền mua vàng mã có thể dùng để làm nhiều việc tốt khác để tích đức, hoặc là để mình tiêu xài còn sướng hơn:))). Ngoài ra, nó còn lãng phí rất nhiều giấy, gỗ và cây cối.

2. Ô nhiễm môi trường: đốt nhiều, khói bụi nhiều, khí các-bon nhiều, rồi phá hủy tầng ozon, chất lượng không khí thấp. Còn nữa, muốn làm vàng mã thì cần có giấy, mà muốn có giấy thì cần có gỗ, mà cần có gỗ thì phải chặt cây, mà chặt cây thì lấy gì mà cứu sống hành tinh xanh này. Vì thế, muốn bảo vệ môi trường thì trước tiên hãy bỏ những thói quen độc hại này.

3. Nguy cơ cháy nổ: Nhiều người đốt vàng mã ngay trong nhà, rất nguy hiểm

4. Mê tín dị đoan: Đó không phải là văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc. Mà như Bác đã nói: "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..." vì thế dù là truyền thống đi chăng nữa mà không phù hợp với tình cảnh thực tại, không phù hợp với đời sống hiện đại, văn minh nữa thì cũng phải bỏ mà thôi.

Tóm lại, bỏ tục Đốt vàng mã là điều cần thiết để Việt Nam phát triển thành một xã hội văn minh, hiện đại; cũng là một việc làm cần thiết để cứu sống hành tinh xanh này. Đồng thời, cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính quyền và hơn nữa là cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Đầu tiên là chỉ đốt ít đi rồi dần dần bỏ hẳn.

*Thêm: Trong Những điều Đảng viên không được làm đã ghi rõ:

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thực sự được thực thi nghiêm túc :((((

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/6066c44f610fb-1641655429.jpg

Trả lời

Mình thì thấy nên và cần thiết bỏ, với sự can thiệp của Chính phủ và sự tự giác của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ như hiên nay. Với một số lí do đơn giản như sau:

1. Lãng phí: Tiền mua vàng mã có thể dùng để làm nhiều việc tốt khác để tích đức, hoặc là để mình tiêu xài còn sướng hơn:))). Ngoài ra, nó còn lãng phí rất nhiều giấy, gỗ và cây cối.

2. Ô nhiễm môi trường: đốt nhiều, khói bụi nhiều, khí các-bon nhiều, rồi phá hủy tầng ozon, chất lượng không khí thấp. Còn nữa, muốn làm vàng mã thì cần có giấy, mà muốn có giấy thì cần có gỗ, mà cần có gỗ thì phải chặt cây, mà chặt cây thì lấy gì mà cứu sống hành tinh xanh này. Vì thế, muốn bảo vệ môi trường thì trước tiên hãy bỏ những thói quen độc hại này.

3. Nguy cơ cháy nổ: Nhiều người đốt vàng mã ngay trong nhà, rất nguy hiểm

4. Mê tín dị đoan: Đó không phải là văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc. Mà như Bác đã nói: "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..." vì thế dù là truyền thống đi chăng nữa mà không phù hợp với tình cảnh thực tại, không phù hợp với đời sống hiện đại, văn minh nữa thì cũng phải bỏ mà thôi.

Tóm lại, bỏ tục Đốt vàng mã là điều cần thiết để Việt Nam phát triển thành một xã hội văn minh, hiện đại; cũng là một việc làm cần thiết để cứu sống hành tinh xanh này. Đồng thời, cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính quyền và hơn nữa là cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Đầu tiên là chỉ đốt ít đi rồi dần dần bỏ hẳn.

*Thêm: Trong Những điều Đảng viên không được làm đã ghi rõ:

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thực sự được thực thi nghiêm túc :((((

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/6066c44f610fb-1641655429.jpg
Mình thì thấy nên và cần thiết bỏ, với sự can thiệp của Chính phủ và sự tự giác của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ như hiên nay. Với một số lí do đơn giản như sau:

1. Lãng phí: Tiền mua vàng mã có thể dùng để làm nhiều việc tốt khác để tích đức, hoặc là để mình tiêu xài còn sướng hơn:))). Ngoài ra, nó còn lãng phí rất nhiều giấy, gỗ và cây cối.

2. Ô nhiễm môi trường: đốt nhiều, khói bụi nhiều, khí các-bon nhiều, rồi phá hủy tầng ozon, chất lượng không khí thấp. Còn nữa, muốn làm vàng mã thì cần có giấy, mà muốn có giấy thì cần có gỗ, mà cần có gỗ thì phải chặt cây, mà chặt cây thì lấy gì mà cứu sống hành tinh xanh này. Vì thế, muốn bảo vệ môi trường thì trước tiên hãy bỏ những thói quen độc hại này.

3. Nguy cơ cháy nổ: Nhiều người đốt vàng mã ngay trong nhà, rất nguy hiểm

4. Mê tín dị đoan: Đó không phải là văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mà là du nhập từ Trung Quốc. Mà như Bác đã nói: "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..." vì thế dù là truyền thống đi chăng nữa mà không phù hợp với tình cảnh thực tại, không phù hợp với đời sống hiện đại, văn minh nữa thì cũng phải bỏ mà thôi.

Tóm lại, bỏ tục Đốt vàng mã là điều cần thiết để Việt Nam phát triển thành một xã hội văn minh, hiện đại; cũng là một việc làm cần thiết để cứu sống hành tinh xanh này. Đồng thời, cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính quyền và hơn nữa là cần sự tự giác và chung tay của cộng đồng. Đầu tiên là chỉ đốt ít đi rồi dần dần bỏ hẳn.

*Thêm: Trong Những điều Đảng viên không được làm đã ghi rõ:

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thực sự được thực thi nghiêm túc :((((

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/6066c44f610fb-1641655429_1024.jpg

theo mình thì nên bỏ. Đối với các bậc tâm linh, tâm luôn hướng thiện, luôn hướng đến học là được. Đốt vàng mã chỉ tổ gây ô nhiễm môi trường chứ có ai chứng minh được là ông bà mình dưới suối vàng nhận được hay không. Nếu đốt thì tại sao không đốt hẳn hiện vật thực luôn chứ sao lại phải giấy hóa đồ vật rồi mới đốt thế? Mong người nhà ở dưới nhận được đồ thì hóa đồ thật ý chứ, tự dưng đốt giấy xong bảo đấy đồ cúng. Trên đây là ý kiến của mình, gạch đá như nào mình nhận hết.

Đốt vàng mã đã trở thành 1 phần của đời sống tâm linh của mọi người rồi. Biết là đốt thì tốn kém và ô nhiễm rồi thì ko biết có thực là cho người âm hay không. Không thể khẳng định cũng ko thể phủ nhận. Ngưng đốt thì giảm ô nhiễm đấy nhưng người âm cũng ngưng nhận luôn thì sao, rồi họ đói họ quấy phá, hay ông bà đói lạnh tội nghiệp ông bà thì sao. Chuyện đó đã ăn sâu vào tư tưởng của người Việt rồi nên khó lòng loại bỏ.

Vì vậy, loại bỏ tất nhiên nên, nhưng chỉ khi chứng minh ko có cõi âm hay người âm để nhận đồ vàng mã thì mới có thể loại bỏ. Ko thì ai đã đốt rồi chẳng dám "liều" để bỏ đâu.

Đốt giấy tiền vàng mã là phong tục xưa bị ảnh hưởng bởi văn hóa nước bạn lâu đời, thành ra cứ vậy mà làm.

Ý nghĩa của việc đốt vàng mã là người đốt tin là đốt tiền vàng, ngựa xe, nhà cửa thì người âm sẽ nhận được và đốt nhiều thì sẽ nhận được nhiều (mình nghĩ nếu người âm thì mong cho họ siêu thoát hẳn sẽ hơn việc sống sung túc ở đó chứ nhỉ).

Đốt vàng mã có nên giữ hay không?

Theo mình đốt vàng mã là có lợi cho việc mê tín và phần nào đó cho việc thiếu trách nhiệm.

Lúc người thân còn sống thì sao không chăm lo đầy đủ, để khi mất đi thì đốt vàng mã, mà đốt nhiều chắc gì đã thật tâm.

Nhà mình mọi năm tết hay rằm lớn, mẹ đều bảo mua bộ đồ cúng cho đầy đủ lễ nghĩa. Mình khó mà ngăn mẹ không được mua nhưng vẫn có thể gia giảm số lượng tiền vàng để giảm lãng phí.

Nhà mình đã bỏ được 10 năm nay, rất thoải mái.

Tuy nhiên khi về quê hoặc các dịp lớn (rằm tháng 7, ông Công ông Táo) thì mình vẫn cúng bộ quần áo vàng mã.

Cái tập tục từ Trung Quốc đem sang. Đốt đồ giả, cầu mong ơn trên phù hộ có tiền rồi sắm đồ thật. =)) khôn dễ sợ

Cá nhân mình ko tin vào mấy trò mê tín dị đoan này nên mềnh thấy vụ đốt vàng mã này thực sự rất nhảm nhí ở nhiều gốc độ.

- Phí giấy, ngay trong nvs có cái khẩu hiệu chắc ai cũng đọc rồi.

- Phá hoại môi trường, tạo ra khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

- Nguy cơ gây hỏa hoạn nữa.

Ngoài ra thì kể cả có vị tổ tiên nào đó có thể nhận được đám giấy được đốt đi, thì chả lẽ tổ tiên chỉ phù hộ cho con cháu nếu được cúng ít giấy lộn, còn ko có mớ giấy thì kệ chúng mày =)).

Xét ở góc độ kinh tế học với giả sử là:

  • Có cõi âm
  • Tồn tại 1 nền kinh tế thị trường

Thì việc đốt tiền vàng mã sẽ gây "lũng đoạn" nền kinh tế ở cõi âm.

Bạn có thể xem lại việc quản lý dòng tiền trong kinh tế học, một số ý chính cần cho trường hợp này:

  • Kho bạc nhà nước là nơi in tiền của 1 quốc gia.
  • Nhà nước vẫn muốn dòng tiền trong dân tăng lên thay vì đưa vào cất trữ.
  • Lạm phát là khi đồng tiền mất giá. (thay vì mua 1 ổ bánh mì 10,000đ; khi lạm phát là 10,000,000,000đ)

Nếu cõi dương cứ đốt gì thì người cõi âm sẽ nhận đươc như thế đó. Điều này sẽ khiến giá trị đồng tiền ở cõi âm không được quản lý (do ai cũng thể có tiền từ nguồn cõi dương cung cấp), và mất kiểm soát khiến lạm phát ở mức cao.

Mình nghĩ rằng việc đốt vàng mã là không nên do vừa không có hiệu quả gì lại còn ô nhiễm môi trường.Nhưng do tập quán nên việc đốt vàng mã vào các ngày giỗ,... đã ăn sâu vào trong máu của người dân Việt Nam chúng ta từ thời xa xưa rồi.Vì thế dù có muốn bỏ cũng không bỏ được đâu bạn ạ