Có nên phản ánh việc điểm bị chênh lệch quá lớn?

  1. Giáo dục

Em đang học cấp hai và cô đó dạy toán sau khi biết điểm thì bài em chỉ có 6đ và bạn A đó 9.75đ mặc dù hai bài không khác gì nhau (đang học onl) có nên phản ánh ko ạ?

Từ khóa: 

giáo dục

Văn thì mới chấm theo cảm tính còn toán thì phải chính xác hoàn toàn. Nếu bạn chắc chắn 2 bài y sì nhau thì chênh lệch gần 4đ là quá lớn, bạn nên xem lại đáp án, nếu đúng thì nên phản ánh để xem xét điểm lại. Còn nếu bài bạn sai, chỉ đc 6đ thì thôi ko nên kiện làm gì.

Nói cho dễ hiểu, đừng so sánh với bạn mà tự kiểm tra đáp án của mình. Nếu đúng hết thì nói cô chấm bị nhầm, nhờ cô xem lại. Còn nếu chỉ đúng khoảng 6đ thì thôi. Bài của bạn kia đc bao nhiêu thì kệ bạn.

Và nên kiểm tra kỹ nhé, toán học là thứ chính xác nên "giống y như đúc" sẽ rất khác với "ko khác gì nhau" đấy.

Trả lời

Văn thì mới chấm theo cảm tính còn toán thì phải chính xác hoàn toàn. Nếu bạn chắc chắn 2 bài y sì nhau thì chênh lệch gần 4đ là quá lớn, bạn nên xem lại đáp án, nếu đúng thì nên phản ánh để xem xét điểm lại. Còn nếu bài bạn sai, chỉ đc 6đ thì thôi ko nên kiện làm gì.

Nói cho dễ hiểu, đừng so sánh với bạn mà tự kiểm tra đáp án của mình. Nếu đúng hết thì nói cô chấm bị nhầm, nhờ cô xem lại. Còn nếu chỉ đúng khoảng 6đ thì thôi. Bài của bạn kia đc bao nhiêu thì kệ bạn.

Và nên kiểm tra kỹ nhé, toán học là thứ chính xác nên "giống y như đúc" sẽ rất khác với "ko khác gì nhau" đấy.