Có nên thể coi vụ gian lận điểm thi tại kì thi THPT QG 2018 là một vụ tham nhũng không?

  1. Giáo dục

Có nên thể coi vụ gian lận điểm thi tại kì thi THPT QG 2018 là một vụ tham nhũng không?

A. Có

B. Không

C. Ý kiến khác.

Từ khóa: 

giáo dục

,

đào tạo

,

gian lận điểm thi

,

giáo dục

C - cần xem xét nhiều vấn đề liên quan, mới có thể kết luận được!
Trả lời
C - cần xem xét nhiều vấn đề liên quan, mới có thể kết luận được!
Theo mình đó chính là một vụ tham nhũng, và nó đáng xử tội to nhất vì nó nằm trong ngành Giáo dục, ngành mà đạo đức và nhân cách phải được đề cao