Có những cách nào để tăng chỉ số thông minh - IQ?

  1. Khoa học

  2. Tâm lý học

  3. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

chỉ số thông minh

,

iq

,

khoa học

,

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Có hai loại trí thông minh của con người: trí thông minh chất lỏng và trí thông minh kết tinh. Trí thông minh lỏng gắn liền với suy luận trừu tượng, trong khi trí thông minh kết tinh gắn liền với phát triển kỹ năng trí tuệ.

Những loại trí thông minh này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố di truyền và môi trường, bao gồm: IQ của cha mẹ, gien, cuộc sống gia đình, phong cách nuôi dạy con cái, dinh dưỡng, giáo dục.

Khi bạn đã biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến IQ thì cứ bám vào cải thiện các yếu tố đó thôi. Cụ thể một số hoạt động mình có thể gợi ý các hoạt động về trí nhớ, chơi các game yêu cầu sự lập luận cao, học nhạc cụ hoặc ngôn ngữ mới và đặc biệt là đọc nhiều sách để tăng vốn kiến thức.

Không có bất kỳ hoạt động nào có thể mang lại hiệu quả ngay nên đòi hỏi sự kiên trì cao. Đơn giản bạn hãy coi nó như hoạt động giải trí bình thường để bộ não mình được hoạt động, không bị trì trệ thôi.

Trả lời

Có hai loại trí thông minh của con người: trí thông minh chất lỏng và trí thông minh kết tinh. Trí thông minh lỏng gắn liền với suy luận trừu tượng, trong khi trí thông minh kết tinh gắn liền với phát triển kỹ năng trí tuệ.

Những loại trí thông minh này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố di truyền và môi trường, bao gồm: IQ của cha mẹ, gien, cuộc sống gia đình, phong cách nuôi dạy con cái, dinh dưỡng, giáo dục.

Khi bạn đã biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến IQ thì cứ bám vào cải thiện các yếu tố đó thôi. Cụ thể một số hoạt động mình có thể gợi ý các hoạt động về trí nhớ, chơi các game yêu cầu sự lập luận cao, học nhạc cụ hoặc ngôn ngữ mới và đặc biệt là đọc nhiều sách để tăng vốn kiến thức.

Không có bất kỳ hoạt động nào có thể mang lại hiệu quả ngay nên đòi hỏi sự kiên trì cao. Đơn giản bạn hãy coi nó như hoạt động giải trí bình thường để bộ não mình được hoạt động, không bị trì trệ thôi.

Có 8 loại trí thông minh 0 phải mỗi IQ