1. Tin Tức

Có những loại thuế nào dân phải đóng Tiền đó đi đâu về đâu, mục đích sử dụng ra sao?

TÔI KHÔNG BIẾT LIỆU CÓ BNH NGƯỜI BIẾT...
Từ khóa: thuế, tin tức

Mình ko rõ có bao nhiêu khoảng mục thuế nhưng tiền đó chắc chắn sẽ đi vào Ngân sách của Nhà Nước. Và Ngân sách trừ các khoảng vay, viện trợ, trái phiếu,... thì thuế là nguồn thu chính và chủ yếu.

Còn việc sử dụng thì mọi thứ Nhà Nước chi trả để xây dựng cơ sở vật chất, vận hành bộ máy công quyền. Lương công chức, viên chức, công an, quân đội,... từ ngân sách mà ra, tiền xây dựng các dự án điện, đường, trường, trạm, cấp thoát nước và chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng cũng ngân sách cả. Ngay cả đến máy bay, tàu ngầm, súng ống, xăng dầu, hay học phí của học sinh cấp 1,... cũng lấy tiền Ngân sách. Tất nhiên, ngoại trừ các hình thức tư nhân, và các nguồn tự chủ ở địa phương có đc.

Dòng vốn thì từ trên xuống dưới. TW chia ra cấp cho mỗi Tỉnh. Tỉnh lại quyết định giữ lại 1 phần, còn lại chia ra cấp cho huyện, thị. Huyện, thị lại trích 1 phần chia xuống phường, xã. 

Tùy công việc, công trình mà mỗi cấp lại có quyết định sử dụng số tiền riêng. Như TW có dự án cấp quốc gia, tỉnh có dự án cấp tỉnh (thường là nhóm A, B), huyện có dự án cấp huyện (thường là B, C), xã, phường dự án nhóm C. Rồi trả lương công chức thì đâu trả đấy....

Nói chung, thuế dân đc dùng chặt chẽ lắm, khó mà vào túi ai đc đâu.

Trả lời

Mình ko rõ có bao nhiêu khoảng mục thuế nhưng tiền đó chắc chắn sẽ đi vào Ngân sách của Nhà Nước. Và Ngân sách trừ các khoảng vay, viện trợ, trái phiếu,... thì thuế là nguồn thu chính và chủ yếu.

Còn việc sử dụng thì mọi thứ Nhà Nước chi trả để xây dựng cơ sở vật chất, vận hành bộ máy công quyền. Lương công chức, viên chức, công an, quân đội,... từ ngân sách mà ra, tiền xây dựng các dự án điện, đường, trường, trạm, cấp thoát nước và chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng cũng ngân sách cả. Ngay cả đến máy bay, tàu ngầm, súng ống, xăng dầu, hay học phí của học sinh cấp 1,... cũng lấy tiền Ngân sách. Tất nhiên, ngoại trừ các hình thức tư nhân, và các nguồn tự chủ ở địa phương có đc.

Dòng vốn thì từ trên xuống dưới. TW chia ra cấp cho mỗi Tỉnh. Tỉnh lại quyết định giữ lại 1 phần, còn lại chia ra cấp cho huyện, thị. Huyện, thị lại trích 1 phần chia xuống phường, xã. 

Tùy công việc, công trình mà mỗi cấp lại có quyết định sử dụng số tiền riêng. Như TW có dự án cấp quốc gia, tỉnh có dự án cấp tỉnh (thường là nhóm A, B), huyện có dự án cấp huyện (thường là B, C), xã, phường dự án nhóm C. Rồi trả lương công chức thì đâu trả đấy....

Nói chung, thuế dân đc dùng chặt chẽ lắm, khó mà vào túi ai đc đâu.

Website này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc

đi về ngân sách của quốc gia