1. Tâm lý học

Bạn có lựa chọn làm điều xấu vì tiền không?

Từ khóa: tâm lý học

Bạn nghĩ sao nếu bạn là người không tốt?

Đã là người xấu thì sao có thể suy nghĩ sẽ quay đầu làm lại người tốt.

Đã là người xấu thì sao có thể bâng khuâng vấn đề trên?

Chỉ bước tiếp và bước tiếp!!!

Nếu bạn hỏi câu hỏi: sẽ vì tiền lầm điều xấu hay sống mãi trong cảnh nghèo, nếu là tôi, cả hai đều không được chọn.

Làm điều xấu vì tiền, tương lai sẽ nhiều rắc rối.

Sống nghèo mãi không tiến lên được, tương lai vẫn nhiều rắc rối.

Thân!

Trả lời

Bạn nghĩ sao nếu bạn là người không tốt?

Đã là người xấu thì sao có thể suy nghĩ sẽ quay đầu làm lại người tốt.

Đã là người xấu thì sao có thể bâng khuâng vấn đề trên?

Chỉ bước tiếp và bước tiếp!!!

Nếu bạn hỏi câu hỏi: sẽ vì tiền lầm điều xấu hay sống mãi trong cảnh nghèo, nếu là tôi, cả hai đều không được chọn.

Làm điều xấu vì tiền, tương lai sẽ nhiều rắc rối.

Sống nghèo mãi không tiến lên được, tương lai vẫn nhiều rắc rối.

Thân!

Nên làm điều thiện. Làm điều trái sẽ mệt mỏi hơn bạn nghĩ nhiều đấy.

Người đời chê bai bạn nghèo thì cũng chỉ có vài người thôi. Không phải ai cũng chê bạn nghèo. Còn về “hèn” mới đáng nói. Nó riêng với nghèo. Có nhiều loại nghèo. Nghèo tiền, nghèo tình cảm, nghèo trí tuệ v...v... “nghèo hèn” mới đáng sợ. Đừng nghèo hèn là được