1. Tâm lý học

Có phải đôi khi bạn đang cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bất chợt lại cảm thấy buồn mà chẳng vì sao tôi buồn?

Từ khóa: tâm lý học

con gái thì hay sớm nắng chiều mưa vậy đó

Trả lời

con gái thì hay sớm nắng chiều mưa vậy đó