Có phải hầu hết tháng sinh và ngày sinh sẽ quyết định tính cách không?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tháng sinh

,

ngày sinh

,

tâm linh

Đối với cuộc đời mỗi người thì giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh sẽ là là số mệnh. Còn trong quá trình hình thành phát triển tính cách thì mỗi con người sẽ còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như môi trường sống, giáo dục, nỗ lực bản thân… những điều đó mới quyết định nên tính cách.

Trả lời

Đối với cuộc đời mỗi người thì giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh sẽ là là số mệnh. Còn trong quá trình hình thành phát triển tính cách thì mỗi con người sẽ còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như môi trường sống, giáo dục, nỗ lực bản thân… những điều đó mới quyết định nên tính cách.

Có...nhưng cũng tùy vào mỗi tháng sinh sẽ khadc

Xét theo thần học thì còn dựa vào giờ phút sinh, năm sinh nữa. Đó gọi là những thiên phú khi ra đời.

Nhưng trên thực tế có những người biết truy rèn bản thân sẽ khiến số mệnh thay đổi.

Một phần, phần khác vì môi trường xung quanh

Còn thiếu đó là giờ sinh và môi trường nữa
Không ! Ra đời tiếp xúc dần dần với m.n chặp sẽ hình thành 1 tính cách trg con người của mình :) chứ ko phải là dựa trên tháng ngày sinh !
Không
Chưa chắc chắn
Không hề