Bạn hãy cho biết Việt Nam và Inđônêxia đã ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa vào ngày tháng năm nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

26/6/2003

Trả lời

26/6/2003

10/2

Ngày 26 tháng 6 năm 2003.

25/12