Có phải nội tâm càng nhão, bên ngoài càng hào nhoáng?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

nội tâm

,

bề ngoài

,

tâm lý học

Cũng tùy người và tùy phong cách nếu người tinh ý sẽ phân biệt được ngay sự hào nhoáng đấy là tự thân họ có sẵn họ thoải mái tận hưởng nó hay đang cố "gồng" để có vẻ hào nhoáng

Trả lời

Cũng tùy người và tùy phong cách nếu người tinh ý sẽ phân biệt được ngay sự hào nhoáng đấy là tự thân họ có sẵn họ thoải mái tận hưởng nó hay đang cố "gồng" để có vẻ hào nhoáng