Tại sao đồ hải sản nhanh hỏng hơn thịt?

  1. Ẩm thực

  2. Khoa học

Hải sản ko bảo quản cẩn thận là rất dễ bị ươn luôn :(

Từ khóa: 

ẩm thực

,

khoa học