Có phải skincare nhiều sẽ khiến da bị phụ thuộc?

Mình thấy nhiều người kể từ ngày skincare là da yếu hẳn đi, bị phụ thuộc nhiều.
Từ khóa: Làm đẹp