Có phải tất cả loài sâu đều trở thành bướm không?

  1. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2019/01/31/eadc3c6bf9a22b58a004f79dde3778f5.jpg
Từ khóa: 

khoa học

Còn tùy bạn định nghĩa sâu như thế nào, nếu là kiểu sâu đo, sâu róm... thì nó đều là ấu trùng của bộ cánh vẩy và đều có thể gọi chung là sâu bướm. Khi trưởng thành mấy con này sẽ trở thành bướm hoặc bướm đêm (ngài).

Trả lời

Còn tùy bạn định nghĩa sâu như thế nào, nếu là kiểu sâu đo, sâu róm... thì nó đều là ấu trùng của bộ cánh vẩy và đều có thể gọi chung là sâu bướm. Khi trưởng thành mấy con này sẽ trở thành bướm hoặc bướm đêm (ngài).