Có thể bạn không biết phát minh khác với sáng chế - bài viết này sẽ giải thích cho bạn

  1. Khoa học

  2. Luật pháp

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/469765625819569-1634252741_1024.jpg

Phát minh và sáng chế là những thành quả đặc biệt của quá trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hai khái niệm này chúng ta lại ít được tiếp cận trên các trang thông tin đại chúng như báo trí, truyền hình mà nó chỉ được thể hiện trong các bài giảng, hoặc trong các tài liệu pháp lý. Do đó, trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này vẫn có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm phát minh với sáng chế. Vậy phát minh là gì? Sáng chế là gì? Sự khác nhau giữa phát minh và sáng chế là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ về vấn đề này.

1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/100749201355063-1634252762_1024.jpg

a) Phát minh:

Khái niệm: hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp lý nào quy định hoặc đưa ra được một khái niệm cụ thể phát minh là gì. Tuy nhiên chúng ta có thể tham khảo một khái niệm về phát minh như sau: phát minh là sự khám phá ra những quy luật, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức của con người.

Ví dụ: Newton phát minh định luật vạn vật hấp dẫn, Archimède phát minh định luật sức nâng của nước, DacUyn phát minh thuyết tiến hóa…

Có thể thấy, phát minh là khám phá về quy luật khách quan trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, có khả năng áp dụng để giải thích thế giới nhưng chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống mà phải thông qua sáng chế, không có giá trị thương mại, không được bảo hộ pháp lý.

b) Sáng chế:

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/100749201355064-1634252812_1024.jpg

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4

Luật sở hữu trí tuệ 2005
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

Ví dụ: James Watt sáng chế máy hơi nước, Nobel sáng chế công thức thuốc nổ TNT…

Giải pháp kỹ thuật có thể tồn tại dưới các hình thức sau: Là dạng vật thể, ví dụ: Máy móc, dụng cụ, thiết bị, linh kiện…; là dạng chất thể, ví dụ: Thực phẩm, dược phẩm, vật liệu…; là dạng quy trình, ví dụ: Quy trình xử lý nước thải, quy trình công nghệ sản xuất xi măng… Sáng chế là loại thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, trong khoa học xã hội và nhân văn không có sản phẩm loại này. Tính mới là một trong những tiêu chí hàng đầu của sáng chế (phát minh và phát hiện không có tiêu chí này). Sáng chế có khả năng áp dụng nên có ý nghĩa thương mại, được cấp bằng sáng chế (patent), có thể mua bán hoặc ký kết các hợp đồng cấp giấy phép sử dụng (licence), được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/100749201355066-1634253284.jpg
Từ khóa: 

phát minh

,

ý tưởng

,

sáng chế

,

sản xuất

,

chế tạo

,

khoa học

,

luật pháp

Vậy mà t cứ tưởng 2 cái này giống nhau :)))

Trả lời

Vậy mà t cứ tưởng 2 cái này giống nhau :)))