Điều gì để tạo nên cuộc hôn nhân hạnh phúc?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Có nhiều cái nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là tình yêu dành cho nhau; tư duy mà hai bên có (càng chênh lệch sẽ dễ bất hạnh)
 Vậy thôi, có tình yêu thì sẽ nghĩ đến nhau, gắn bó, ấm lòng.
 Có đủ tư duy để xử lí mọi thứ ổn thỏa, nhường nhịn nhau những lúc thấy mếch lòng, nói năng tử tế với bạn đời.
Trả lời
Có nhiều cái nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là tình yêu dành cho nhau; tư duy mà hai bên có (càng chênh lệch sẽ dễ bất hạnh)
 Vậy thôi, có tình yêu thì sẽ nghĩ đến nhau, gắn bó, ấm lòng.
 Có đủ tư duy để xử lí mọi thứ ổn thỏa, nhường nhịn nhau những lúc thấy mếch lòng, nói năng tử tế với bạn đời.

Theo như bác mình thì để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trước hết phải có tình yêu, nhưng sống với nhau lâu ngày thì không còn tình yêu nữa, thay vào đó tình thân. Mỗi bên nhịn nhau một chút, thế với sống được với nhau.

Nếu như bạn kết hôn với bạn thân nhất của bạn thì khả năng cao bạn sẽ hạnh phúc so với những người kết hôn khác¡¡¡¡