Bạn có cảm thấy bản thân đang thành công với công việc hiện tại?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Tôi rất yêu thiết kế và nhận thấy mình thành công với công việc hiện tại. Thời gian mới ra trường còn nhiều khó khăn, khổ tâm nhưng cứ cố gắng từng ngày bước tiếp, vậy mà mười mấy năm làm nghề đã trôi qua. 
Graphic design không chỉ giúp tôi thoát nghèo mà còn mở ra cánh cửa đến tận trời tây cho một đứa con gái nhà nghèo tỉnh lẻ, một mình bươn chải trên đất Sài Gòn như tôi ngày xưa. Bây giờ tôi tự làm chủ chính mình, lại có cơ hội hướng dẫn các bạn trẻ kinh nghiệm thực tiễn để thành công trong nghề, đó là một niềm vui mới sâu sắc hơn của tôi. 
Trả lời
Tôi rất yêu thiết kế và nhận thấy mình thành công với công việc hiện tại. Thời gian mới ra trường còn nhiều khó khăn, khổ tâm nhưng cứ cố gắng từng ngày bước tiếp, vậy mà mười mấy năm làm nghề đã trôi qua. 
Graphic design không chỉ giúp tôi thoát nghèo mà còn mở ra cánh cửa đến tận trời tây cho một đứa con gái nhà nghèo tỉnh lẻ, một mình bươn chải trên đất Sài Gòn như tôi ngày xưa. Bây giờ tôi tự làm chủ chính mình, lại có cơ hội hướng dẫn các bạn trẻ kinh nghiệm thực tiễn để thành công trong nghề, đó là một niềm vui mới sâu sắc hơn của tôi. 

Chưa thật sự thành công nhưng có động lực và cảm hứng để tiếp tục phát triển. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn trong vài năm tới.