Làm thế nào để thuyết phục những người cực kỳ nghiêm túc và cứng nhắc?

  1. Kỹ năng mềm

Cứng nhắc, khô khan và bảo thủ thì nên làm gì để có thể lay động họ? 
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Không thuyết phục :)) mình không muốn vì biết chắc kết quả rồi :)) 
Trả lời
Không thuyết phục :)) mình không muốn vì biết chắc kết quả rồi :)) 
Không thuyết phục họ nữa bạn ạ.
Làm cho họ xem điều mình nói là đúng.
Thuyết phục hay thoả thuận bạn cần tìm được "giá" của người đó và chuẩn bị đủ "tiền" để "mua"
Mình để các từ trong dấu nháy để nói ám chỉ
- "Giá" những giá trị người đó coi trọng, muốn hướng đến, đạt được, có thể là tiền, danh, sự tôn trọng hay thoả mãn
- "Tiền" là khả năng cung ứng, đáp lại để đổi những giá trị, hay nói đúng hơn là cách, khả năng bạn làm thoả mãn các nhu cầu của đối phương để đối phương đồng ý.
- Khi đó bạn sẽ "mua" được cái lợi ích mà bạn muốn