Có từ tiếng Việt nào mà bạn nghĩ không thể/ rất khó để dịch ra tiếng Anh không?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

tiếng việt

,

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Có lẽ là từ thương (thương nhớ, yêu thương ấy).
Trả lời
Có lẽ là từ thương (thương nhớ, yêu thương ấy).