Có ý kiến cho rằng "Không nên thân thiết với đồng nghiệp vì công ty là nơi làm việc không phải để kết bạn", bạn nghĩ thế nào?

  1. Hướng nghiệp

  2. Xã hội

Từ khóa: 

kết bạn

,

đồng nghiệp

,

hướng nghiệp

,

xã hội

Câu trả lời là tùy, tùy vào quan điểm sống, quan điểm làm việc và kết nối của mỗi người thôi, bạn thích cứng thì đồng nghiệp là đồng nghiệp, bạn là bạn. Tôi thì thích mềm nên thích 2 thứ hòa làm 1, cơ mà đó chỉ là mong muốn hão huyền của tôi....

Trả lời

Câu trả lời là tùy, tùy vào quan điểm sống, quan điểm làm việc và kết nối của mỗi người thôi, bạn thích cứng thì đồng nghiệp là đồng nghiệp, bạn là bạn. Tôi thì thích mềm nên thích 2 thứ hòa làm 1, cơ mà đó chỉ là mong muốn hão huyền của tôi....

Mình không nghĩ vậy vì đồng nghiệp mà không kết bạn được với nhau thì làm việc cùng nhau sẽ rất khó khăn. Ít nhất là phải hiểu tính nết đồng nghiệp của mình thì mới dễ giao tiếp để phục vụ cho mục đích công việc. Thời đại này làm việc nhóm rất quan trọng, nếu mặt lúc nào cũng lạnh băng, ăn nói thì cụt lủn, chỉ biết bản thân thì chẳng ai muốn team-work với người như vậy.