Kỹ năng tạo mối quan hệ?

  1. Kỹ năng mềm

Làm sao để xây dựng những mối quan hệ tốt hoặc tạo kết nối bền vững với người khác?

Từ khóa: 

quan hệ

,

thiết lập

,

kỹ năng mềm

Lắng nghe quan sát khi nào họ yêu cầu sự giúp đỡ thì hãy giúp còn không thì đừng cố can thiệp vào..... bắt đầu bằng 1 từ chào và nở 1 nụ cười va kết thúc cũng bằng nụ cười :))

Trả lời

Lắng nghe quan sát khi nào họ yêu cầu sự giúp đỡ thì hãy giúp còn không thì đừng cố can thiệp vào..... bắt đầu bằng 1 từ chào và nở 1 nụ cười va kết thúc cũng bằng nụ cười :))

Đầu tiên, hãy trở thành 1 người có giá trị. Nâng cao giá trị của bản thân, người ta sẽ thấy bạn có ích. Tiếp theo, hãy giữ liên hệ và thỉnh thoảng thăm hỏi vài câu chứ không phải có việc cần mới nhờ hay chào hỏi, nhất là đối với người không đồng vai phải lứa với chúng ta. Cuối cùng là, hãy luôn dùng nội tâm chân thật để đối đãi với người khác. Đừng đem giả ý đòi đổi lấy chân tình!
Quan tâm là chìa khoá. Bạn hãy dành sự quan tâm và thể hiện rõ với người kia rằng mình đang quan tâm và dành thời gian để phát triển mối quan hệ này.