Con người có ích kỷ hay không?

  1. Xã hội

Tại 
Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ con người thường hành động theo chỉ dẫn của phần thưởng và hình phạt. Có lẽ hiện thực ấy là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.

Nếu vẫn băn khoăn về điều này, bạn thử xem vở kịch "Tôi và Chúng ta" của Lưu Quang Vũ nhé.

Trả lời

Mình nghĩ con người thường hành động theo chỉ dẫn của phần thưởng và hình phạt. Có lẽ hiện thực ấy là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.

Nếu vẫn băn khoăn về điều này, bạn thử xem vở kịch "Tôi và Chúng ta" của Lưu Quang Vũ nhé.