Em đó giờ không dùng MXH. Nhưng bây giờ thì em có tạo tk fb để kb với bạn bè nhưng ko cho họ biết là tài khoản của mình. Kiểu âm thầm theo dõi. Mn giải thích tâm lý nàyạ?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống