Con người cứ tìm ra mãi các thuốc trừ sâu, trừ bệnh độc hại thì liệu có thắng được sâu bệnh hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tôi cho là không và ngược lại đang gánh chịu các tác hại nặng nề về phá hủy sự trong sạch của môi trường. Thuốc trừ sâu hóa học đầu tiên do con người sáng tạo ra là DDT (Dichloro-Diphenyl- Trichloroethane) được phát minh ra từ năm 1874 và được sản xuất để diệt muỗi truyền bệnh từ năm 1939. Rõ ràng DDT có công hiệu rõ ràng để đầy lùi bệnh sốt rét, một căn bệnh do muỗi truyền và có lúc mỗi năm có tói 400 triệu người mắc bệnh, trong đó có trên 5 triệu người chết, ở Ấn Độ nhờ dùng DDT mà số ngưòi bị sốt rét đã giảm xuống 25 lần. ở Philippin từ chỗ 50% trẻ em bị sốt rét nhưng sau khi sử dụng DDT để diệt muỗi tỷ lệ giảm xuống chỉ còn có 3% mà thôi. Từ thành công này các nhà hóa học đua nhau tổng hợp ra hàng ngàn các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh môi. Dần dần người ta thấy DDT không hề bị phân hủy trong tự nhiên và đi vào cơ thể mọi sinh vật trênTrái đất, gây nên rất nhiều nguy hại, vì vậy đã có lệnh cấm sản xuất và sử dụngtrên toàn thế giới. Tại một bang ở Hoa Kỳ có tới 80% chim và các động vật nhỏ đã chịu tâc hại của DDT. Hàng năm có tới 16-17 tắn DDT đã được sử dụng tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là việc phát hiện ra các tác hại nghiêm trọng của các loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm Lân hữu cơ và Clo hữu cơ. Kết quả là loài ngưòi gánh chịu sự ô nhiễm ngày càng tăng trong khi sâu bọ ngày càng nhờn thuốc và làm cho thuốc trở nên vô hiệu, ở nước ta hiện nay việc sử dụng thiếu kiểm soát chặt chẽ hàng loạt thuốc trừ sâu, trừ bệnh đã làm mọi người hoang mang không biết nên mua loại rau, củ gì để ăn hàng ngày. Chúng tôi đang chỉ đạo thí điểm loại rau không hẻ sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, với lời bảo đảm của công ty sản xuất là chịu trách nhiệm trước pháp luật (ghi ngay trên bao bì). Khi nào có kết quả sẽ xin thông báo sau để mỏ rộng sản xuất loại rau, củ có bảo đảm này.
Trả lời
Tôi cho là không và ngược lại đang gánh chịu các tác hại nặng nề về phá hủy sự trong sạch của môi trường. Thuốc trừ sâu hóa học đầu tiên do con người sáng tạo ra là DDT (Dichloro-Diphenyl- Trichloroethane) được phát minh ra từ năm 1874 và được sản xuất để diệt muỗi truyền bệnh từ năm 1939. Rõ ràng DDT có công hiệu rõ ràng để đầy lùi bệnh sốt rét, một căn bệnh do muỗi truyền và có lúc mỗi năm có tói 400 triệu người mắc bệnh, trong đó có trên 5 triệu người chết, ở Ấn Độ nhờ dùng DDT mà số ngưòi bị sốt rét đã giảm xuống 25 lần. ở Philippin từ chỗ 50% trẻ em bị sốt rét nhưng sau khi sử dụng DDT để diệt muỗi tỷ lệ giảm xuống chỉ còn có 3% mà thôi. Từ thành công này các nhà hóa học đua nhau tổng hợp ra hàng ngàn các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh môi. Dần dần người ta thấy DDT không hề bị phân hủy trong tự nhiên và đi vào cơ thể mọi sinh vật trênTrái đất, gây nên rất nhiều nguy hại, vì vậy đã có lệnh cấm sản xuất và sử dụngtrên toàn thế giới. Tại một bang ở Hoa Kỳ có tới 80% chim và các động vật nhỏ đã chịu tâc hại của DDT. Hàng năm có tới 16-17 tắn DDT đã được sử dụng tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là việc phát hiện ra các tác hại nghiêm trọng của các loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm Lân hữu cơ và Clo hữu cơ. Kết quả là loài ngưòi gánh chịu sự ô nhiễm ngày càng tăng trong khi sâu bọ ngày càng nhờn thuốc và làm cho thuốc trở nên vô hiệu, ở nước ta hiện nay việc sử dụng thiếu kiểm soát chặt chẽ hàng loạt thuốc trừ sâu, trừ bệnh đã làm mọi người hoang mang không biết nên mua loại rau, củ gì để ăn hàng ngày. Chúng tôi đang chỉ đạo thí điểm loại rau không hẻ sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, với lời bảo đảm của công ty sản xuất là chịu trách nhiệm trước pháp luật (ghi ngay trên bao bì). Khi nào có kết quả sẽ xin thông báo sau để mỏ rộng sản xuất loại rau, củ có bảo đảm này.