Đơn vị cơ sở của tiếng Hán là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đơn vị cơ sở của tiếng Hán là âm tiết .
Trả lời
Đơn vị cơ sở của tiếng Hán là âm tiết .