Nguyên âm là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyên âm là những âm được tạo thành khi luồng hơi từ phổi đi lên, qua khoang miệng (với những hình dạng khác nhau của môi, không khép, lưỡi ở những vị trí khác nhau), không bị cản trở, thoát ra ngoài một cách tự do. Nguyên âm được phân biệt với nhau bằng những nét đặc trưng cơ bản gồm: vị trí của lưỡi(trước, giữa hay sau), độ nâng của lưỡi(cao, trung bình hay thấp), hình dạng tương đối của môi(tròn hay dẹt). Ngoài ra còn một số nét cấu âm khác như: trường độ, độ căng – lợi, mũi hóa.
Trả lời
Nguyên âm là những âm được tạo thành khi luồng hơi từ phổi đi lên, qua khoang miệng (với những hình dạng khác nhau của môi, không khép, lưỡi ở những vị trí khác nhau), không bị cản trở, thoát ra ngoài một cách tự do. Nguyên âm được phân biệt với nhau bằng những nét đặc trưng cơ bản gồm: vị trí của lưỡi(trước, giữa hay sau), độ nâng của lưỡi(cao, trung bình hay thấp), hình dạng tương đối của môi(tròn hay dẹt). Ngoài ra còn một số nét cấu âm khác như: trường độ, độ căng – lợi, mũi hóa.