Cuốn sách nào tác động lớn đến bạn?

Từ khóa: sách, tác động, Sách

Với cá nhân mình là hai cuốn "Zorba con người hoan lạc" và "Siddhartha". Dù đọc nhiều sách đến đâu thì mỗi năm mình đều cố gắng quay lại đọc hai cuốn này ít nhất một lần.

"Zorba con người hoan lạc" dạy mình cách tận hưởng niềm vui của con người khi được sống bên con người, còn "Siddhartha" dạy mình cách làm người và con đường để thấu hiểu sự sống.

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/28542115669101-1637552238.jpg

Trả lời

Với cá nhân mình là hai cuốn "Zorba con người hoan lạc" và "Siddhartha". Dù đọc nhiều sách đến đâu thì mỗi năm mình đều cố gắng quay lại đọc hai cuốn này ít nhất một lần.

"Zorba con người hoan lạc" dạy mình cách tận hưởng niềm vui của con người khi được sống bên con người, còn "Siddhartha" dạy mình cách làm người và con đường để thấu hiểu sự sống.

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/28542115669101-1637552238.jpg

Liên trân trọng cuốn Tĩnh Lặng của thầy Thích Nhất Hạnh. Nhờ cuốn sách, Liên bớt được sự vội vàng, tránh được những cuộc tranh cãi vô nghĩa và nuôi dưỡng được tâm bi của bản thân đều đặn hơn _()_

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/tinh-lang-1637552400.jpg