Bạn đã từng trải qua câu chuyện nào đáng sợ nhất từ lúc bạn sinh ra đến giờ chưa?

Từ khóa: câu chuyện, đáng sợ, trải nghiệm, Tâm sự cuộc sống

vào vệ sinh cái cánh cửa nó bị kẹt thế là bị nhốt trong đó :v

Trả lời

vào vệ sinh cái cánh cửa nó bị kẹt thế là bị nhốt trong đó :v