Dạ dày lớn nhất của động vật nhai lại là ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trâu
Trả lời
Trâu