Ở Hàn Quốc có bao nhiêu loại kim chi?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hơn 100 loại tùy theo nguyên liệu. Ví dụ: kim chi cải thảo được làm từ cải thảo, kim chỉ củ cải non được là từ củ cải non…
Trả lời
Hơn 100 loại tùy theo nguyên liệu. Ví dụ: kim chi cải thảo được làm từ cải thảo, kim chỉ củ cải non được là từ củ cải non…