Đà nẵng có mấy cây cầu?

Kể tên?
Từ khóa: đà nẵng, cầu, du lịch, Hỏi xoáy Đáp hay
Cầu Rồng

Trả lời

Cầu Rồng