1. Giáo dục

Đặc điểm sinh thái phù hợp với cây lúa gạo là gì?

A - nhiệt đới gió mùa cận nhiệt
B - đồng cỏ nữa hoang mạc
C - thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt

Từ khóa: cây lúa gạo, đặc điểm sinh thái, giáo dục

Hầu như ở đâu cũng đc, miễn đủ nước và nhiệt độ (lúa cần cực kỳ nhiều nước). Nên các vùng lạnh thì trồng trong mùa hè. Nhưng nói chung khí hậu nhiệt đới gió mùa là tốt nhất, nó đảm bảo nhiệt độ và nguồn nước cho cây.

Trả lời

Hầu như ở đâu cũng đc, miễn đủ nước và nhiệt độ (lúa cần cực kỳ nhiều nước). Nên các vùng lạnh thì trồng trong mùa hè. Nhưng nói chung khí hậu nhiệt đới gió mùa là tốt nhất, nó đảm bảo nhiệt độ và nguồn nước cho cây.