Đam mê có phải là điều cần theo đuổi trong xã hội hiện đại bây giờ?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Theo mình, theo đuổi đam mê không liên quan nhiều đến thời đại mà sẽ liên quan mật thiết với bản thân của mỗi người. Nếu đời sống vật chất được đảm bảo rồi thì mình nghĩ ai cũng muốn thỏa mãn đời sống tinh thần cả. Và theo đuổi đam mê là một cách thỏa mãn tinh thần rất tuyệt vời. 

Còn nếu gắn liền việc theo đuổi đam mê với xã hội hiện đại thì câu trả lời của mình cần. Vì mình nghĩ là ai ai cũng làm những việc mình thích thì hiệu quả của công việc đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và khi chất lượng sản xuất được nâng cao thì chất lượng cuộc sống chắc chắn cũng sẽ được cải thiện. Không những thế, khi vui vẻ, người ta lại sống tử tế hơn với nhau. Giữa xã hội tuy ngày càng hiện đại nhưng cũng còn nhiều lắm những tiêu cực như hiện nay thì điều này là rất cần thiết. 

Trả lời

Theo mình, theo đuổi đam mê không liên quan nhiều đến thời đại mà sẽ liên quan mật thiết với bản thân của mỗi người. Nếu đời sống vật chất được đảm bảo rồi thì mình nghĩ ai cũng muốn thỏa mãn đời sống tinh thần cả. Và theo đuổi đam mê là một cách thỏa mãn tinh thần rất tuyệt vời. 

Còn nếu gắn liền việc theo đuổi đam mê với xã hội hiện đại thì câu trả lời của mình cần. Vì mình nghĩ là ai ai cũng làm những việc mình thích thì hiệu quả của công việc đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và khi chất lượng sản xuất được nâng cao thì chất lượng cuộc sống chắc chắn cũng sẽ được cải thiện. Không những thế, khi vui vẻ, người ta lại sống tử tế hơn với nhau. Giữa xã hội tuy ngày càng hiện đại nhưng cũng còn nhiều lắm những tiêu cực như hiện nay thì điều này là rất cần thiết. 

Câu này không cần hỏi và chẳng cần trả lời. Bởi theo đuổi lâu dài là một biểu hiện bắt buộc phải có của đam mê. Thế nên khi nào trong từ điển còn từ đam mê, thì tự khắc sẽ phải theo đuổi. Đơn giản thế thôi.

https://cdn.noron.vn/2023/03/14/13883769115817254-1678760883.jpg

Thằng "thành công" nó tuy chạy chậm nhất, sau đám nợ nần kia rất nhiều. Nhưng cuối cùng nó sẽ tới.