Dân Hà Nội làm quảng cáo - sáng tạo, có ưu/khuyết điểm gì?

  1. Marketing

Mình làm trong ngành Truyền thông hay gặp nhiều bạn từ Hà Nội làm, thường thấy làm ở mảng Content hay Creative.

Mấy anh chị trong ngành hay nói các bạn Hà Nội có vốn văn hoá và ngôn ngữ tốt, mình chưa làm việc nhiều nên muốn hỏi ý mọi người thấy thế nào?

Một chút chủ quan từ trải nghiệm của mình thì thấy các bạn ấy có vẻ làm việc nhóm chưa tốt lắm, hình như không nắm rõ quy trình hay sao ấy. Mấy lần làm với các bạn creative gốc Hà Nội thì mình phải tốn thời gian gấp đôi để giải thích và push.

Nguồn hình:

https://baomoi.com/bo-anh-ha-noi-nhung-nam-80-cua-sinh-vien-ngoai-thuong/c/20246067.epi


Từ khóa: 

,

marketing

Mình thì chưa quen cách làm việc của các bạn Hà Nội, vì hơi "to tiếng". Song về mặt hiểu biết chuyên môn này nọ thì họ cực giỏi luôn. :D :D

Trả lời

Mình thì chưa quen cách làm việc của các bạn Hà Nội, vì hơi "to tiếng". Song về mặt hiểu biết chuyên môn này nọ thì họ cực giỏi luôn. :D :D