Đang học lớp 10 có nên chuyển khối xã hội qua tự nhiên?

  1. Hướng nghiệp

Em có một câu hỏi đag phân vâng dạ e đag học lớp 10 chương trình mới và e lỡ chọn khối C theo a cj e có nên chuyển khối không ạ?


Từ khóa: 

hướng nghiệp

bạn cảm thấy không theo được thì cứ chuyển, bh vẫn chưa là quá muộn nếu bạn vẫn giữ đc gốc. 
Trả lời
bạn cảm thấy không theo được thì cứ chuyển, bh vẫn chưa là quá muộn nếu bạn vẫn giữ đc gốc. 

hãy làm gì mình thích, mới lớp 10 thì cứ tự do trải nghiệm, đúng thì tốt, sai thì có kinh nghiệm, bài học, hãy va vấp đi chàng trai