Sao lại gọi là chi.ch nhỉ, mình vẫn ko hiểu?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

tình dục

"C.h.i.c.h", "xoạc", "đụ", "nện" là các từ lóng của giới trẻ để ám chỉ việc quan hệ tình dục.

ch.i.ch có hàm ý xấu nên tránh dùng tùy tiện. Có ch.i.ch xã giao, ch.i.ch dạo, ch.i.ch nghĩa vụ, ch.i.ch tranh thủ... đều có nghĩa xấu. Gạ ch.i.ch là hành vi rủ rê làm chuyện ấy.

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/95042361414098167-1679055538.png

Nguồn gốc của từ ch.i.ch này không rõ ràng, nhưng nó là từ lóng mới xuất hiện khoảng từ 2013-2017.

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/95042361414098168-1679055584.png

Có một số lý giải thú vị về nguồn gốc của từ ch.i.ch như: 

Ch.i.ch là một từ tương đối đặc biệt khi viết ngược lại của ch.i.ch thì cũng là ch.i.ch, hàm nghĩa giống tư thế quan hệ 69.

Có người cho rằng từ ch.i.ch bắt nguồn từ các từ : chích choác, ch.i.ch choạc. Ám chỉ việc sử dụng các chất kích thích cùng nhau và quan hệ tình dục bừa bãi ngay sau đó mà không hề có quan hệ yêu đương.

Có người lại cho rằng từ ch.i.ch là cách nói lái đi của từ phịch, cũng là một từ ám chỉ việc quan hệ tình dục. Phịch = phượt + f.u.ck

Một lý giải khác lại cho rằng, từ ch.i.ch xuất phát từ một số miền quê, ở đó người ta gọi việc dế "yêu đương" là ch.i.ch mái, bởi vì khi dế quan hệ sẽ phát ra tiếng kêu "chịch" "chịch"

Hiểu biết của mình có đến đây thôi. Mong các cao thủ bổ sung thêm.

Trả lời

"C.h.i.c.h", "xoạc", "đụ", "nện" là các từ lóng của giới trẻ để ám chỉ việc quan hệ tình dục.

ch.i.ch có hàm ý xấu nên tránh dùng tùy tiện. Có ch.i.ch xã giao, ch.i.ch dạo, ch.i.ch nghĩa vụ, ch.i.ch tranh thủ... đều có nghĩa xấu. Gạ ch.i.ch là hành vi rủ rê làm chuyện ấy.

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/95042361414098167-1679055538.png

Nguồn gốc của từ ch.i.ch này không rõ ràng, nhưng nó là từ lóng mới xuất hiện khoảng từ 2013-2017.

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/95042361414098168-1679055584.png

Có một số lý giải thú vị về nguồn gốc của từ ch.i.ch như: 

Ch.i.ch là một từ tương đối đặc biệt khi viết ngược lại của ch.i.ch thì cũng là ch.i.ch, hàm nghĩa giống tư thế quan hệ 69.

Có người cho rằng từ ch.i.ch bắt nguồn từ các từ : chích choác, ch.i.ch choạc. Ám chỉ việc sử dụng các chất kích thích cùng nhau và quan hệ tình dục bừa bãi ngay sau đó mà không hề có quan hệ yêu đương.

Có người lại cho rằng từ ch.i.ch là cách nói lái đi của từ phịch, cũng là một từ ám chỉ việc quan hệ tình dục. Phịch = phượt + f.u.ck

Một lý giải khác lại cho rằng, từ ch.i.ch xuất phát từ một số miền quê, ở đó người ta gọi việc dế "yêu đương" là ch.i.ch mái, bởi vì khi dế quan hệ sẽ phát ra tiếng kêu "chịch" "chịch"

Hiểu biết của mình có đến đây thôi. Mong các cao thủ bổ sung thêm.