Đặt câu hỏi có phải là cách học nhanh hơn đọc sách?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Sách

Từ khóa: 

đặt câu hỏi

,

sách

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

sách

Rõ ràng rồi, câu hỏi tập trung vào vấn đề cần biết, sách thì lan man hơn, tổng quát hơn. Nên khi học, là tìm hiểu cách giải quyết 1 vấn đề, thì đặt câu hỏi. Nếu có câu trả lời hoặc tìm ra câu trả lời ở đâu đó sẽ nhận đc đúng thứ cần thiết ngay lập tức. Còn đọc 1 quyển sách để xử lý vấn đề, có quá nhiều thứ ko liên quan và nếu chưa có kiến thức vững sẽ dễ bị sai lầm, lẫn lộn khi áp dụng thực tế.
Do đó, sách giáo khoa phải phân chương mục rõ ràng để tránh như trên. Và bài tập luôn để củng cố kiến thức sẽ luôn là câu hỏi. Ko ai bảo học sinh, các em về đọc lại hết cuốn sách để củng cố kiến thức cả.
Trả lời
Rõ ràng rồi, câu hỏi tập trung vào vấn đề cần biết, sách thì lan man hơn, tổng quát hơn. Nên khi học, là tìm hiểu cách giải quyết 1 vấn đề, thì đặt câu hỏi. Nếu có câu trả lời hoặc tìm ra câu trả lời ở đâu đó sẽ nhận đc đúng thứ cần thiết ngay lập tức. Còn đọc 1 quyển sách để xử lý vấn đề, có quá nhiều thứ ko liên quan và nếu chưa có kiến thức vững sẽ dễ bị sai lầm, lẫn lộn khi áp dụng thực tế.
Do đó, sách giáo khoa phải phân chương mục rõ ràng để tránh như trên. Và bài tập luôn để củng cố kiến thức sẽ luôn là câu hỏi. Ko ai bảo học sinh, các em về đọc lại hết cuốn sách để củng cố kiến thức cả.

Với tui thì chuẩn :v cần gì hỏi luôn đỡ nghĩ nọ nghĩ kia mà nhiều khi còn nghĩ sai nữa :v

Chưa chắc đâu nhé.Tôi thấy không phải ai cũng biết hỏi nên cho hỏi thì toàn câu lan man vốn dĩ có sẵn trong sách.Điều này chỉ đúng với ai có kiến thức căn bản và biết hỏi thôi còn những người chưa hiểu thì tốt nhất nên để họ đọc trước rồi hẵng cho hỏi cho đỡ mất thời giờ,rồi lại còn hình thành thói quen ngại nghĩ,