Suy nghĩ đầu tiên của bạn khi nhận được thông báo có "siêu sale" Sách là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Sách

Từ khóa: 

sách

,

siêu sale

,

phong cách sống

,

sách

Săn ngay cho khỏi vã :))

Trả lời

Săn ngay cho khỏi vã :))

Liên sẽ xem lại số sách chưa đọc xong rồi lập kế hoạch đọc nốt trước khi mua. Dù vậy cũng nhiều lần thấy đúng đầu sách mình thích đang sale thì cũng khó cầm lòng được...

Mình chỉ có suy nghĩ đầu tiên sau khi đã mua tất cả những cuốn sách mình thích :(