1. Sáng tác

Đâu cần nhiều lờiThơ: Nguyễn Đình Cường

Ảnh: tác giả.


Tí...tách...

Tí...tách...

Giọt càfê rơi!


Tí...tách...

Tí...tách...

Ta nghe tiếng đời

Rơi...

Rơi...

Đầy...vơi!


Ti...tách...

Ti...tách...

Tiếng thời gian trôi...

Ta ngồi lắng đọng

Lòng đang bồi hồi...

Cho và nhận lại

Thấy lòng thảnh thơi!


Thời gian sẽ trôi

Đưa ta trở lại

Cát bụi một thời...

Bằng không tất cả!

Ta cười hả...hê...

Đâu cần nhiều lời...!!!

- - - - -

23/10/2018.

Từ khóa: Sáng tác