Cách giao tiếp trong tập đoàn đa quốc gia!?

  1. Kỹ năng mềm

Hiên nay mình có nhu cầu liên hệ với các đồng nghiệp ở nước ngoài qua skype. Ngắn gọn là mình muốn được tham khảo các cách giao tiếp để nâng cao hiệu quả cũng như rút ngắn thời gian họ trả lời tới mình.
Mong mọi người chia sẻ.
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Em thử cách standup meeting 15p qua skype mỗi ngày xem được ko (hoặc đầu ngày hoặc cuối ngày, giờ giấc ntn để cân bằng phù hợp ở hai đầu )

Vấn đề của việc communicate bị lâu là do có thể người nhận thông tin họ chưa chủ động sắp xếp hoặc đưa cái task đấy vào trong priority ; những task gấp họ cũng chưa có thời gian check thông tin họ cũng ko chủ động được ; chat chit/email thì mất thời gian hoặc đôi khi ngữ cảnh chưa đủ họ cũng chưa nắm được vấn đề hay tầm quan trọng.

Nên kinh nghiệm làm việc khi communicate ở xa (như bọn chị là 2 miền) là thời gian đầu cố gắng duy trì stand up meeting 15p mỗi ngày qua video call; các bên cố gắng chia sẻ nhanh các task mình sẽ làm và cần yêu cầu phối hợp trong ngày. 

Sau đó khi đi vào process, các bên hiểu nhau và công việc vào lộ trình thì việc daily có thể chuyển sang 2-3 ngày một lần để đỡ tốn thời gian.

Trả lời

Em thử cách standup meeting 15p qua skype mỗi ngày xem được ko (hoặc đầu ngày hoặc cuối ngày, giờ giấc ntn để cân bằng phù hợp ở hai đầu )

Vấn đề của việc communicate bị lâu là do có thể người nhận thông tin họ chưa chủ động sắp xếp hoặc đưa cái task đấy vào trong priority ; những task gấp họ cũng chưa có thời gian check thông tin họ cũng ko chủ động được ; chat chit/email thì mất thời gian hoặc đôi khi ngữ cảnh chưa đủ họ cũng chưa nắm được vấn đề hay tầm quan trọng.

Nên kinh nghiệm làm việc khi communicate ở xa (như bọn chị là 2 miền) là thời gian đầu cố gắng duy trì stand up meeting 15p mỗi ngày qua video call; các bên cố gắng chia sẻ nhanh các task mình sẽ làm và cần yêu cầu phối hợp trong ngày. 

Sau đó khi đi vào process, các bên hiểu nhau và công việc vào lộ trình thì việc daily có thể chuyển sang 2-3 ngày một lần để đỡ tốn thời gian.

Mình thấy câu hỏi của bạn hơi chung chung. Bạn cần nêu rõ hơn mục đích liên hệ của bạn là gì? Chẳng hạn họp teamwork, báo cáo công việc hay như thế nào? Hiệu quả bạn muốn nhận được là gì? Bạn giao tiếp bằng ngôn ngữ gì? Phải rõ hơn thì mọi người mới có thể tư vấn cho bạn được. :)