Điểm tổng và điểm chủ đề khác gì nhau?

Mục thành viên nổi bật trong chủ đề, mình thấy đang xếp hạng top user theo điểm chủ đề, còn điểm tổng có để bên cạnh nhưng có vẻ ko xét. Mình thắc mắc vậy 2 điểm này tính như thế nào vậy? Và Hỏi hay Trả lời thì được nhiều điểm hơn? Điểm tính ở đâu nhằm mục đích gì?


Từ khóa: Kiến thức chung

Điểm tổng là tổng số điểm user này có, thể hiện uy tín nói chung của user này, điểm chủ đề là số điểm user này kiếm được trên chủ đề này em ạh.

Trả lời

Điểm tổng là tổng số điểm user này có, thể hiện uy tín nói chung của user này, điểm chủ đề là số điểm user này kiếm được trên chủ đề này em ạh.

Hay